Dokumenty

Galéria 0 obrázkov


Hlavné úlohy školy pre rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 oslávime 15 rokov existencie našej školy; v auguste ubehlo 50 rokov od udalostí v 1968 a v októbri to bude 100 rokov od vzniku Československa. Ľudia nachádzajú symboliku v osmičkových rokov a mnohí vnímajú dejiny fatalisticky.

Školský poriadok

podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o platbách na škol. rok 2019/2020

Informácie ohľadom platieb za školský klub, záujmové krúžky, školské podujatia, pomôcky, či členské v RZ.

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro