Dokumenty

Galéria 0 obrázkov


Hlavné úlohy školy pre rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 prvýkrát prechádzajú žiaci prvého stupňa ZŠ z V20 na K32, aby sa pripravili na vyšší stupeň vzdelávania a osobnostného rastu. Podobne sme na tom všetci – nevyhnutne kráčame cestou života a svojho povolania, pretože čas a zmeny nezastavíme – môžeme len ísť hore alebo upadať.

Školský poriadok

podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o platbách na škol. rok 2019/2020

Informácie ohľadom platieb za školský klub, záujmové krúžky, školské podujatia, pomôcky, či členské v RZ.

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro