Dôležitý oznam

15.03.2020

Talentové skúšky na stredné školy – pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

     

Testovanie 9 – pre žiakov 9. ročníka

Testovanie sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.


Maturita – pre žiakov 4. ročníka gymnázia

Nový termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky je v dňoch 31.3. – 2.4.2020. 

Utorok 31.3.2020  – MS zo SJL

Streda 1.4.2020 – MS z CJ

Štvrtok 2.4.2020 – MS z MAT

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.


Prípadné ďalšie zmeny termínov resp. aktualizované informácie hneď zverejníme. 


Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro