Gymnázium


Galéria 0 obrázkov


Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka

Blahoželáme všetkým úspešným uchádzačom o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Zápis do 1. ročníka bude v dňoch 22. až 24. mája 2019 od 8:00 do 16:00 na sekretariáte školy.

Kritéria prijatia do 1. ročníka gymnázia

V školskom roku 2019/2020 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka gymnázia s počtom žiakov maximálne 31. Druhé kolo prijímacích skúšok  je hodnotené samostatne, je možné prijať maximálne toľko žiakov, ktorí doplnia prijatých uchádzačov z 1. kola do počtu 31 žiakov.

Informácie o maturite 2020

Podrobné informácie o maturitnej skúške 2020 nájdete na www.nucem.sk.

Termíny konania MS 2020

Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 19. marec 2020 (štvrtok) – matematika

Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka.

MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro