Gymnázium


Kritéria prijatia do 1. ročníka gymnázia

V školskom roku 2018/2019 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka gymnázia s počtom žiakov maximálne 31. Druhé kolo prijímacích skúšok  je hodnotené samostatne, je možné prijať maximálne toľko žiakov, ktorí doplnia prijatých uchádzačov z 1. kola do počtu 31 žiakov.

Prečítať viac

Informácie o maturite 2019

Podrobné informácie o maturitnej skúške 2019 nájdete na www.nucem.sk.

Prečítať viac

Termíny konania MS 2019

Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

  • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka.

Prečítať viac

Aktuálne informácie o Prijímacom konaní do 1.r. Gymnázia sv. Františka z Assisi

Výsledky Prijímacieho konania do 1. r. Gymnázia sv. Františka z Assisi

Prečítať viac

MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Prečítať viac

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro