Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy v šk. roku 2019/2020

Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy v šk. roku 2019/2020

 

Postup pri podávaní prihlášok

1.     Zákonný zástupca (ZZ) vyplní dotazník (formulár) od kariérovej poradkyne (KP) a vyplnený ho spätne odovzdá KP na elektronickú evidenciu.  Za správnosť údajov uvedených v dotazníku a neskôr aj v prihláške ručí ZZ svojím podpisom.

 

K dotazníku je potrebné priložiť 2 kópie diplomov z vyšších kôl súťaží z posledných rokov.

Dotazník a diplomy je potrebné odovzdať KP najneskôr:

do 5.2.2020  - na všetky talentové odbory

do 31.3.2020  - na netalentové odbory

 

2.     KP si dotazník prepíše do svojej databázy v PC a následne vytlačí vyplnený originál prihlášky spolu so známkami a pošle ZZ na podpis po žiakovi.

3.     ZZ dá originál prihlášky na zadnej strane potvrdiť pediatrovi.
Na prihláške budú 3 podpisy: od  ZZ, žiaka,  pediatra + pečiatka.

 

4.     Takto podpísanú prihlášku  ZZ odovzdá  KP:

do 13.2.2020 na talentové odbory  (potom jarné prázdniny)

do 6.4.2020 na netalentové odbory (potom Veľká noc)

 

Žiak si v jednom termíne môže podať len 2 prihlášky na 2 rôzne školy (alebo 2 odbory na jednej škole).

 

Odosielanie prihlášok
Škola ich po podpísaní KP, riaditeľom školy, opečiatkovaní a príprave sprievodných   listov následne hromadne zašle na príslušné SŠ.

 

Zápisné  lístky

Po doručení oznámenia  o prijatí žiaka  na strednú školu si  zákonný zástupca žiaka   prevezme zápisný lístok na sekretariáte školy. Zápisný lístok sa vydáva proti podpisu. V prípade prijatia žiaka na obe školy  žiak môže byť zapísaný iba na jednu školu, na ktorú bol prijatý. Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

 

 

Užitočné linky - o stredných školách, odboroch a kritériách na prijatie

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx (prehľady škôl podľa odborov, typov škôl, kritérií)

  www.stredneskoly.sk

 

 

 

V prípade otázok sa môžete informovať osobne alebo na mailovej adrese:  pavelcakova.petra@svfrantisek.sk

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro