Jedálny lístok

Jedálny lístok nájdete na EDUPAGE

 

Informácie u vedúcej školskej jedálne p. Zeliskovej 0905 288 135 alebo osobne od 7.00-do 8.00 14.30-16.00

Údaje pre zadanie trvalého príkazu

IBAN: SK71 5600 0000 0086 3054 5001

BIC: KOMASK2X

Čiastky za stravné

I. Stupeň ( 1. až 4. ročník ): 13,00 €

II. Stupeň ( 5. až 9. ročník ): 15,00 €

Gymnázium: 38,00 €

Ďalšie informácie ohladom platby za obedy si môžete prečítať tu

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro