Kde sú schované peniaze z Františkových trhov?

Mnohí sme / ste obetovali veľa svojho osobného (aj rodinného) času na vyrábanie nádherných vecí na Františkove trhy. Patrí Vám za to ozaj veľká vďaka, len Boh má spočítané Vaše hodiny práce a darovaný materiál :-)

Preto aspoň krátke zrekapitulovanie, čo všetko sa objavilo na našom školskom dvore vďaka Vašim ochotným srdciam: 
Pyramídová lanová preliezka na "pneumatikovom" ihrisku, 2 zabudované pingpongove stoly a work-out prvok aj pre starších žiakov :-) 
Výťažok z predaja z najbližších Štvrtých Františkových trhov (máj 2018) bude pravdepodobne využitý na zakúpenie lavičiek na oba školské dvory (najmä na Veternicovej veľmi pomôžu), príp.časť ďaľšieho herného prvku na Veternicovej - podľa toho koľko peňazí darujeme našim deťom :-) Pozývam opäť k štedrosti, otvoreným srdciam i peňaženkám :-)

Prvé Františkove trhy priniesli (resp. presunuli z Vašich peňaženiek na školský dvor) 2715 eur, Druhé 3583 eur a Tretie 4089 eur, čiže spolu 10 387 eur! Pán Boh zaplať!

Monika Vaneková

Galéria 5 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro