Keramika pre deti

Vedúci krúžku
Lenka Lesňáková
Skratka ( platba )
KDE
Začiatok krúžku
Október 2019
Trvanie krúžku
štvrtok od 15:00 do 17:00 hod piatok od 14:00 do 16:00 hod
Miesto kurzu
učebňa VyV a ThD

Miesto konania: v priestoroch SpŠ sv. Františka z Assisi (Karloveská 32, učebňa VyV a ThD – 1. poschodie)

Školský rok: 2019/2020 - začíname od októbra

Čas: štvrtok od 15:00 do 17:00 hod

piatok od 14:00 do 16:00 hod. Cena: 5€/mesiac

Prihlásenie: elektronicky cez EduPage rodiča/ponuka krúžkov

Vedúca krúžku: Mgr. Lenka Lesňáková, lesnakova.lenka@svfrantisek.sk Obsah: modelovanie úžitkovej keramiky, tvorba dekoračných predmetov, plastík a reliéfov (zhotovenie platu, plátanie, vyrezávanie, nakladanie hmoty, odtláčanie, pretláčanie, váľanie s valčekom, lepenie hliny pomocou šlikru)

Techniky: valčeková technika, hrudková technika, modelovanie pomocou foriem, modelovanie rukou, dekoračné techniky, použitie engoby a oxidov, glazovanie – farbenie keramiky

Galéria 1 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro