Kontakt

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Karloveská 32

841 04 Bratislava

 

Sekretariát školy:  02/65 42 40 43

Zástupkyne riaditeľa:  02/65 42 36 86

Vrátnica: 0911 354 155

Mobil do ŠKD (K32):  0911 354 155

Mobil do ŠKD (V20) : 0948 373 499

Školská jedáleň: 0905 288 135, vedúca p. Gizela Zelisková

T.č. V20 - 0903 519 148

Web:www.svfrantisek.sk

E-mail:

riaditel@svfrantisek.sk

tajomnicka@svfrantisek.sk

info@svfrantisek.sk - správca školskej stránky

IČO: 42176182

DIČ: 2022959246

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Horecký

Zástupkyňa riaditeľa školy:

  • Mgr. Soňa Ďurinová
  • RNDr. Jana Ertlová
  • PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD.

 

BANKOVÝ ÚČET ŠKOLY:

Fondový účet školy (VUB), číslo účtu  vo formáte IBAN  SK96 0200 0000 0017 7923 5851.  Na tento účet sa poukazujú príspevky za ŠKD, krúžkovú činnosť, poplatky za školské podujatia, učebné pomôcky a sponzorské dary.

 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY:

Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7

814 92 Bratislava

 

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY:

 Lucjan Maria Bogucki 

Kde nás nájdete ?

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro