Kosti

22.11.2019

Naši žiaci zo 7.B,7.C a gymnázia sa zúčastnili odbornej prednášky o kostiach - aktuálne učivo na BIO. Prednášať im bola atropologička z Prírodovedeckej fakulty UK Štefánia Pavlíková (ona je oko Temperance Brennanová zo seriálu kosti 😉 ) . Žiaci sa dozvedeli o tom aký je rozdiel v mužskej a ženskej kostre, ktorá kosť je najtvrdšia, najmenšia a najväčšia ale aj to ako z vykopávky zisťujú antropológovia vek kostí.

Galéria 7 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro