Matematický kalendár

Zapoj sa do riešenia zaujímavých matematických úloh a vyhraj nielen sladkú odmenu!

Ako na to?

Stačí, ak vyriešiš úlohu z aktuálneho týždňa matematického kalendára a riešenie vhodíš do správnej krabice pri kabinete matematiky na 2. poschodí. Nezabudni napísať svoje meno, priezvisko a triedu.

Aktuálne úlohy nájdeš aj na web stránke našej školy.

Kto bude úlohy hodnotiť a kontrolovať?

Autori jednotlivých úloh s pomocou pani učiteliek matematiky 

Kto bude odmenený?


  1. AUTOR NAJŤAŽŠEJ ÚLOHY KONKRÉTNEHO TÝŽDŇA – získa plusové body, ktoré si dá zapísať u svojho vyučujúceho matematiky (ten zváži počet plusových bodov).
  2. RIEŠITEĽ TÝŽDŇA – vždy v pondelok vylosujeme úspešného riešiteľa za každú úlohu predchádzajúceho týždňa (čas losovania bude upresnený, sleduj info na nástenke).


Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro