Maturita

Maturitná skúška v školskom roku 2019/2020 bude mať len internú časť vykonanú administratívne: známka z maturitnej skúšky z predmetu = aritmetický priemer známok z príbuzných predmetov na koncoročných vysvedčeniach 1. až 4. r. gymnázia a na polročných vysvedčeniach z 3. a 4. r. gymnázia.

– Školský rok pre 4.G končí 7. mája 2020.

7. mája 2020 do 16:00 vyučujúci v 4.G uzavrú a zapíšu do IŽK koncoročnú známku na vysvedčenie.

– Riaditeľ školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

 

Kompletné aktuálne informácie o maturitách v šk. roku 2019/2020 zo dňa 23. 4. 2020 nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na adrese: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro