Maturita 2020

Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou s ochorením COVID– 19.
Rozhodnutím ministra školstva bola zrušená externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

Pre vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

V školskom roku 2019/2020 v našej škole maturovalo 21 študentov. Všetci študenti úspešne zmaturovali v riadnom termíne.


Interná časť MS 2020

HodnoteniePočet odpovedí
výborný46
chválitebný22
dobrý17
dostatočný1
nedostatočný

0

Priemerné hodnotenie školy1,68


Dvaja študenti maturovali z 5. dobrovoľného predmetu s prospechom 1,00.

Našim absolventom blahoželáme k dosiahnutým výborným hodnoteniam a prajeme úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. 

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro