Múzeum holokaustu v Seredi

06.11.2018

22. októbra 2018 sa žiaci deviatych ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Išlo o vyučovanie mimo triedu v rámci navýšeného počtu hodín dejepisu pre deviatakov. V Seredi sme mali najprv prednášku, v ktorej lektor vysvetlil, čo je pracovný a čo koncentračný tábor, ako fungoval pracovný tábor v Seredi, aké podmienky na život mali ľudia, ktorí sa doň dostali.

Následne sme si mohli prezrieť expozície múzea – priestory, v ktorých ľudia s povinnosťou pracovať trávili svoje dni – išlo o strojárske, stolárske, krajčírske dielne ale aj o školu pre deti. Mohli sme si predstaviť, ako vyzeral každodenný život v tábore. Druhá expozícia sa týkala miest, kam odvážali židov zo Serede – koncentračné a vyhladzovacie tábory, kde končili slovenskí občania. Mohli sme vidieť ukážky z novín, kde sa vysvetľovali spôsoby, ako uvádzať do života Židovský kódex, ktorý počas vojny v Slovenskej republike platil. Kým je to anonymné, netýka sa nás to, ak si však za všetkým predstavíme konkrétneho človeka (alebo seba), už to až  také jednoduché nie je. Veď čo ak by nám niekto zakázal ísť po chodníku, vstúpiť do reštaurácie, vlastniť vodičský preukaz alebo fotoaparát, čo ak by nás niekto nútil označiť sa farebným symbolom alebo by nás jednoducho vyhodil z bytu a následne poslal na cestu, z ktorej sa väčšina nemala šancu vrátiť.

Deviataci o svojich dojmoch napísali – ich výpovede sú rôzne, ale najčastejšie sa objavuje úvaha súvisiaca s dobytčím vagónom, ktorý stojí na dvore tábora. Mali sme možnosť nastúpiť doň a predstaviť si niekoľkodňovú cestu bez jedla, bez stoličiek a postelí, bez možnosti vyvetrať alebo zakúriť si, bez možnosti ísť v súkromí na toaletu alebo si úplne jednoducho vypýtať pohár vody.

Námetov na rozmýšľanie bolo dosť – na záver sme si pozreli dva filmy s výpoveďami dnes už dôchodcov – v čase 2. svetovej vojny to však boli deti, ktoré sa dostali do tábora v Seredi a napriek všetkému – prežili. Bola to veľmi silná bodka za programom exkurzie – bodka, za ktorou už netreba nič dodať.

A. Straková

Galéria 1 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro