O škole

skola

Ciele a zameranie školy

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery. Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.

 

Cieľ školy:

  • poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium disponovaným žiakom

  • postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na škole úspech

  • motivovať žiakov pri štúdiu

  • pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu...

Zameranie školy:

  • výučba anglického jazyka od 1. ročníka

  • získavanie počítačovej gramotnosti od 1. ročníka v rámci informatickej výchovy

  • široká ponuka krúžkov: lezecký, výtvarný, športový krúžok, lezecký krúžok, jazdecký krúžok – starostlivosť o koňa, Lego krúžok s programovaním, škola mladých animátorov, fantázia v kuchyni,...

  • škola organizuje aj letné prípadne zimné tábory, rôznorodé akcie s možnou účasťou rodičov, príbuzných a priateľov žiakov našej školy

Galéria 0 obrázkov


Žiaci 1. ročníka – šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia, zverejnili sme zoznam pomôcokzoznamy žiakov 1. ročníka ZŠ. Máme radosť z príchodu Vašich detí a začiatku ich veľkej dobrodružnej cesty osobnostného rastu a rozvoja formou vzdelávania a výchovy na našej škole.

Inovovaný školský vzdelávací program

Idea školy: „Múdrosť som miloval a po nej túžil od mladi, túžobne som si prial priviesť si ju domov ako nevestu a jej krásu som vrúcne miloval. Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží, čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko?“

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany a manipulícia s osobnými údajmi na našej škole

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola sv. Františka z Assisi v Bratislave na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Školská knižnica

Niektoré knihy stačí ochutnať, iné prehltnúť, no iba niekoľko málo z nich je hodných prežutia a trávenia. Pri niektorých knihách si stačí pozrieť iba ich časť, niektoré stačí preletieť a niekoľko málo, medzi ktoré patrí Biblia, kniha kníh, treba prečítať starostlivo a s plnou pozornosťou. Takáto kniha sa Vám odvďačí múdrosťou a nadhľadom. 

Školská telocvičňa a športové ihriská

V rámci školského areálu sa nachádza telocvičňa a športové ihriská, ktoré žiaci prevažne využívajú na telesnej výchove. V priestoroch budovy sú šatne a sprchy. 

Odborné učebne

Škola disponuje ôsmimi odbornými učebňami. Ich moderné vybavenie napomáha žiakom v privlastňovaní si učebnej látky, ako aj rozvíja ich predstavivosť a talent. Vybavenie učební sa každoročne modernizuje.

Duchovné vedenie školy

Naša škola je cirkevná, preto aj výchova detí je vedená v duchu katolíckej viery a morálky. Duchovné vedenie školy má na starosti páter Peter Gallik.

Kalendár školy 2019/2020

Na stiahnutie (PDF súbor)

Školský špeciálny pedagóg

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

Zvonenie na vyučovanie

V školskom roku 2018/2019 budú vyučovacie hodiny prebiehať v tomto časovom harmonograme. Viac info po otvorení.

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro