Pravidlá vypožičiavania

 1.   - knižnicu dobrých vecí spravuje Rodičovské združenie sv. František.
 2. Všetky veci v   vlastní Rodičovské združenie sv. František. V skutočnosti sú teda naším spoločným dobrom. Spoločne sa ich snažíme zachovať v dobrom stave.
 3. Knižnica vecí je určená pre rodičov všetkých detí navštevujúcich Spš sv. Františka, učiteľov a ďalších pracovníkov školy.
 4. Vypožičanie je bezplatné. Podmienkou pre vypožičanie je uhradené členské v Rodičovskom združení sv. František na aktuálny školský rok (s výnimkou  mesiaca september, keď sa posudzuje úhrada z predchádzajúceho školského roka). Táto podmienka neplatí pre pracovníkov školy a pre rodiny, ktorým je členské na daný školský rok odpustené z opodstatnených dôvodov.
 5. Prezrite si ponuku na web stránke školy www.svfrantisek.sk, v sekcií  . Ku každej veci v ponuke nájdete fotografiu a popis.
 6. Vec si môžete rezervovať na vypožičanie cez tlačidlo priamo pri popise.  Vyznačte dátum, od kedy a do kedy si chcete vec požičať. Rezervácie sú možné len na voľné termíny (označené v kalendári zelenou).
 7. Výpožičná doba je maximálne 2 týždne, pri niektorých položkách aj kratšia (maximálna výpožičná doba sa zobrazí pri rozkliknutí jednotlivých položiek). Prosíme, aby ste si veci nerezervovali na viacero cyklov po sebe a umožnili tak, aby sa dostali aj k iným záujemcom.
 8. Vybranú vec si môžete vyzdvihnúť na vrátnici v budove školy na Karloveskej 32, v termíne, ktorý si vopred potvrdíme.  
 9. Pri preberaní si vec prezrite,  príp. vyskúšajte  a prípadné nedostatky zapíšte na výpožičný lístok. Snažte sa vrátiť vec v rovnakom alebo lepšom stave, v akom ste ju dostali.
 10. Buďte féroví. Ak sa vec počas vašej výpožičky poškodí alebo zničí, povedzte nám to. Vypožičané veci vždy vráťte vyčistené a riadne zbalené.
 11. V prípade, že Vaše dieťa prestane navštevovať Spojenú školu sv. Františka z Assisi a Vy prestanete byť členom Rodičovského združenie sv. František, máte možnosť:
  • prevziať si späť predmet, ktorý ste venovali do  , za predpokladu, že sa stále používa a nebol v dôsledku opotrebovania vyradený už skôr,
  • naďalej zostať partnerom   uhradením symbolického príspevku 5,- eur/ročne, s právom ďalej si vypožičiavať veci v ponuke ako akýkoľvek iný záujemca-člen Rodičovského združenia sv. František.
 12. Fungovanie   a dopĺňanie ponuky o nové produkty môžete podporiť aj finančným darom venovaným Rodičovskému združeniu sv. František, účet č. SK05 1100 0000 0026 2607 8116, s uvedením účelu daru.
 13. Používanie vypožičaných vecí z   je výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť. Rodičovské združenie sv. František nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť pri používaní vypožičaných predmetov.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro