Odborné učebne

Škola disponuje ôsmimi odbornými učebňami. Ich moderné vybavenie napomáha žiakom v privlastňovaní si učebnej látky, ako aj rozvíja ich predstavivosť a talent. Vybavenie učební sa každoročne modernizuje.

Škola disponuje týmito učebňami:

  • Školská knižnica so študovňou
  • Dve prírodovedné učebňe s interaktívnymi tabuľami
  • Fyzikálna učebňa
  • Učebňa výtvarnej výchovy a techniky
  • Informatická učebňa - PC1
  • Informatická učebňa - PC2
    • na počítačoch v tejto učebni je nainštalovaný program "Jazykové laboratórium", ktorý slúži na výučbu cudzích jazykov
  • Dve jazykové učebne (Nemecký jazyk, Anglický jazyk)
  • Herňa, ktorá slúži hlavne školskému klubu detí pri relaxačných a voľnočasových aktivitách

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro