Dostupné záujmové krúžky

Na jednotlivé záujmové útvary sa môžete prihlásiť na edupage stránke školy po prihlásení sa rodičovským prístupom do Internetovej žiackej knižky (svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Prihlasovanie ) od 6. do 19. septembra 2019, kedy sa o 12:00 hod. prihlasovanie uzavrie.

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú fungovať najneskôr v októbri. Prostredníctvom našej webovej stránky www.svfrantisek.sk Vás budeme informovať o tom, ktoré krúžky sa otvoria a ktoré kvôli nízkemu počtu prihlásených záujemcov otvorené nebudú.

O podmienkach, čase, priestoroch sa informujte priamo u vedúcich záujmových útvarov. Prosím, aby ste svoje prihlasovanie starostlivo zvážili, aby sme dokázali čím skôr rozhodnúť, či sa krúžok otvorí alebo nie.

Na Lezecký (Horokrúžok) sa môžete hlásiť výlučne u vedúceho krúžku prostredníctvom kontaktu na plagáte, jeho kapacita je obmedzená.

Platba za záujmové krúžky

Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €). Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,- €.

Poplatok za Konský krúžok je 28 € mesačne. Detaily platby a účasti na krúžku sa dozviete od vedúceho krúžku po predbežnom prihlásení dieťaťa na krúžok.

Termín na úhradu: 31.10.2019 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený a teda Vaše dieťa ho bude navštevovať).

Bližšie informácie o platbách sú uverejnené na stránke školy.Skratka Názov krúžku Trvanie krúžku
CHK Chemický krúžok 1 x do týždňa na cca 120 minút v PR1
VLB Volejbalový krúžok pre dievčatá a chlapcov utorok 15:30-17:00
SJL Príprava na prijímacie skúšky a testovanie 9 Raz týždenne 15:00 - 16:30
SPV Spevácky krúžok V20 každý pondelok o 14.00 - 15.30
FLM Filmový krúžok so Samuelom Murčom každý štvrtok od 14:00 do 15:30
MTG Matematika pre Gymnázium Podľa dohody, 1 x týždenne 120 min.
VKP V krajine príbehov Upresníme podľa rozvrhu
WEB Tvorba webových aplikácií Upresníme podľa rozvrhu
KRD Keramika pre dospelých začíname od 13. 9. 2019 - piatok od 16:15 do 19:00 hod.
KDE Keramika pre deti štvrtok od 15:00 do 17:00 hod piatok od 14:00 do 16:00 hod
LEZ Lezecký krúžok Pondelok - Streda od 15:30 do 17:00
KPP Mladý záchranár - krúžok prvej pomoci Pondelok od 14:00 -15:30 (POKROČILÍ ZÁCHRANÁRI) Streda od 14:00 – 15:30 (Začiatočníci)
KOP Environmentálny krúžok – krúžok ochrancov prírody V utorok od 14:15 – 16:00
KK Konský krúžok 1x týždenne Po-Pia už od 3.roč.ZŠ
ANIM Animátor pravidelne aj flexibilne, dohodneme sa na 1. stretnutí
POK Počítačový krúžok
SPH Športovo pohybové hry Pondelok 13:30 - 15:00
TMV Krúžok taliančiny pre malých i veľkých 2 x do týždňa 45 minút
TD Krúžok taliančiny pre dospelých 1x týždenne 75 minút, v (pod)večerných hodinách
FUT Futbalový krúžok streda a piatok
STR STRELECKÝ (NERFKOVÝ) KRÚŽOK Sobota 9.30 – 11.30
VOL Krúžok volejbalík dohodneme sa
ZBO Krúžok ZBORIK 7. vyučovacia hodina (alebo podľa dohody)
PKN POHYBOVÝ KRÚŽOK PRE NAJMENŠÍCH Pondelok 15:00 - 16:30, prednostne pre žiakov 3. ročníka.
FLO FLORBALOVÝ KRÚŽOK 2x týždenne: streda 14:45 - 15:30 a štvrtok 14:00 - 14:45
HADZ Hádzaná
ŠCH Šachový krúžok Utorok 16:15 * K32 a Utorky 16:15 V20
ROB Robotický krúžok
MEX Extra matematika v pondelok po vyučovaní

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro