Prihlášky na VŠ

Konkrétne požiadavky (termín doručenia prihlášky, poplatok, požiadavka na elektronické odoslanie prihlášky, potreba doložiť lekárske potvrdenie, životopis...) si pozorne prečítajte na stránke VŠ, resp. fakulty, na ktorú si chcete prihlášku podať.

Prehľad nájdete na portáloch:

https://www.portalvs.sk
https://uniba.sk/prijimacky/
https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY na väčšinu VŠ je 29.2.2020, sledujte na stránkach VŠ.

Naplánujte si potvrdenie prihlášky školou a odoslanie prihlášky včas.

Väčšina VŠ vyžaduje aj po odoslaní elektronickej prihlášky doručenie prihlášky potvrdenej školou v tlačenej podobe.

Vzor vyplnenej prihlášky anávod na vyplnenie klasického tlačiva nájdete na nástenke v triede.

Neuvádza sa známka za správanie, uvádzajú sa známky za 1., 2. a 3. ročník, uvádzajú sa vaše maturitné predmety.

Na 3.strane nezabudnite uviesť dátum a podpísať prihlášku.

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro