EXTRA Slovenčina

Vedúci krúžku
Ivana Murcková
Skratka ( platba )
SJL
Začiatok krúžku
Október 2019
Trvanie krúžku
Raz týždenne 15:00 - 16:30

Trénovanie čitateľskej gramotnosti, vypracovávanie testov, vysvetlenie problémových častí učiva a ich praktické precvičenie.

Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka

Vyučujúci: I. Murcková a P. Pavelčáková

Tešíme sa na vás a na naše spoločné pátranie po stopách slovenčiny :) !

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro