• Svätý Otec František

    19.11.2018

    Ježiš nám neponúka náhradky, ale pravý život, pravú lásku, pravé bohatstvo! Ako nás mladí majú NASLEDOVAŤ vo viere, ak nás vidia privyknutých len na POLOVIČNÉ miery? Je nepekné nájsť polovičatých kresťanov, zakrpatených, ktorí rastú len po určitú mieru. Potrebujeme príklad niekoho, kto nás pozýva k RASTU.


Najbližšie udalosti

12.11. (pondelok)

4. vyuč. h. - Súťaž i-Bobor: žiaci 8. roč. – v PC1, PC2

13.11. (utorok)

Sv. omša – V20
2. - 3. vyuč. h - Práca psychológa s triedou - adaptácia 5. roč. – knižnica - 5. A
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: III. G, 2. skup. – v PC2
14:30 - Štvrťročná klasifikačná porada

14.11. (streda)

Sv. omša - k32
2. - 7. vyuč. h - Olympiáda v anglickom jazyku – žiaci 2. st. + G. – učebne ANJ, NEJ
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci 7. B – v PC1

15.11. (štvrtok)

1. - 3. vyuč. h - KOMPARO – testovanie v SJL, MAT – 8.-9. roč.
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci II. G – v PC2
5. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci I. G, 1. skup.– v PC2
6. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci I. G, 1. skup.– v PC2
 

16.11. (piatok)

1. vyuč. h. Godzone tour – prezentácia: 8.-9. roč. + G. - telocvičňa
2. - 7. vyuč. h - Fyzikálny NÁBOJ – UPC: žiaci II.-III. G
3. - 4. vyuč. h - Výstava „Ako sa zbiera hudba“ - SNM: 8. B
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci 5. roč. – v PC1, PC2

Najbližšie termíny: 

21.11.: Testovanie T5
21.11.: TARZ/konzultácie - K32
27.11.: TARZ/konzultácie - V20

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro