Rodičovské združenie

RZ sv. František je občianskym združením, ktorého členmi sú prevažne  rodičia detí zo Spojenej školy sv. Františka. Jeho členovia sa rozhodli dobrovoľne pomáhať pri budovaní komunity okolo Spojenej školy Sv. Františka bez nároku na odmenu, v rámci svojho voľného času. Všetky dobrovoľnícke aktivity sa snažíme robiť profesionálne za pomoci rodičov, ktorí v danej oblasti pracujú.

rz

Hlavným cieľom RZ je spolupodieľať sa na fungovaní školy tak z materiálneho ako aj zo sociálneho hľadiska, konkrétne je to podpora výchovy a vzdelávania, pomoc pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí, rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov, pomoc pri získavaní finančných a personálnych zdrojov na skvalitňovanie každodenného života našich detí v škole i po skončení vyučovania.

Príjmy RZ

Príjmy RZ pozostávajú najmä z členských príspevkov, príjmov z asignácie dane z príjmu, príjmov z grantov, darov a aktivít RZ.

Prečítať viac

Členský príspevok

Na zasadnutí Rady rodičov RZ sv. František dňa 20.09.2017 bol schválený členský príspevok v nezmenenej výške, tj: čiastka: min. 90,- eur / 1 dieťa v škole, min. 140,- eur / 2 a viac detí v škole

Prečítať viac

Darujte 2 percentá z dane

Milí rodičia, radi by sme vyjadrili svoju vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu RZ sv. František, a tým pomáhate našej Spojenej škole sv. Františka z Assisi pri jej aktivitách a projektoch.

Prečítať viac

Granty

Granty sú jedným z dôležitých zdrojov financovania projektov a aktivít organizovaných Rodičovským združením. Pokiaľ Váš zamestnávateľ podporuje neziskové organizácie formou zamestnaneckých grantov alebo viete o inej možnosti získania grantov, budeme Vám vďační, ak nás budete o tom informovať. Môžete nám poslať krátke info na e-mail: rrsvfrantisek@svfrantisek.sk

Prečítať viac

Výdavky

Súpis výdavkov RZ

Prečítať viac

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro