Školská jedáleň

Školská jedáleň bude zatvorená aj naďalej, od 30. 3. 2020 až do odvolania.
Ak máte na účet školskej jedálne vytvorený trvalý príkaz, môžete ho dočasne zrušiť.
Peniaze, ktoré ste na účet školskej jedálne už poukázali, sa Vám nestratia, po obnovení prevádzky jedálne budú naďalej tvoriť Váš kredit.
Vážení rodičia a učitelia,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že o platbách v našej školskej jedálni budete mať odteraz podrobný prehľad prostredníctvom Vášho rodičovského konta na stránke edupage.

V záložke Platby sa Vám zobrazí rozpis predpisov na jednotlivé platby za každý mesiac.

Doteraz ste platili zálohové platby – priemerný mesačný poplatok:

A)    13 € pre 1. stupeň

B)     15 € pre 2. stupeň

C)     38 € pre žiakov gymnázia (žiaci gymnázia nedostávajú od štátu príspevok na stravu).

Ak máte zavedený na účet školskej jedálne trvalý príkaz, nemusíte ho meniť, môžete pokračovať v platení pôvodne nastaveného poplatku.

Novinkou je, že odteraz bude výška predpisu na platby priebežne automaticky prepočítavaná podľa množstva obedov, ktoré máte objednané v danom mesiaci.

Na obrázku môžete vidieť 6 predpisov na platbu pre stravníčku, ktorá sa stravuje od januára 2020. Doposiaľ Zaplatila 2-krát po 13 eur. Tieto dva poplatky pokryli výšku januárového a februárového predpisu na platbu a časť sumy z marcového predpisu. Do 10. marca tak stravníčka musí uhradiť už len 10,6 € (13,42 € – 2,82 € = 10,6 €). Ak na účet školskej jedálne poukáže opäť 13 €, 2,4 eura sa jej automaticky priradí k predpisu za apríl.

Ak by stravníčka počas mesiaca január napríklad na 5 dní ochorela a odhlásila sa na celý týždeň z obedov, jej predpis za daný mesiac by sa automaticky znížil o cenu piatich obedov a peniaze, ktoré stravníčka už zaplatila, by sa automaticky pripočítali k položke Zaplatené na predpise nasledujúcich mesiacov.

Upozornenia:

Aby sme sa vyhli zbytočným chybám pri priraďovaní platieb, prosíme Vás, aby ste si osvojili nasledovné usmernenia:

1.     platby za obedy je možné zaplatiť výlučne na číslo účtu Školskej jedálne, IBAN: SK71 5600 0000 0086 3054 5001.

2.     Do správy pre prijímateľa vpíšte, prosím, celé meno a triedu Vášho dieťaťa.

3.     Uveďte aj variabilný symbol. Je jedinečný pre každého žiaka našej školy a taktiež ho nájdete v záložke Platby cez edupage.

4.     Len pre ZŠ: Výška predpisu na platbu sa môže meniť aj v závislosti od počtu obedov:

A)    ktoré ste Vášmu dieťaťu zabudli včas odhlásiť,

B)    ktoré si Vaše dieťa neprevzalo,

C)     ktoré malo objednané v deň, keď nebolo aspoň jednu vyučovaciu hodinu v škole.

      Pri nesplnení niektorej z týchto požiadaviek strácate nárok na štátny príspevok na stravu vo výške 1.20 €.

      V prípade straty tohto príspevku sa Váš predpis automaticky navýši o danú sumu.


 

Kredit v školskej jedálni

Po načítaní jedálneho lístka sa Vám zobrazí informácia o Vašom aktuálnom kredite (na obrázku úplne dole):


Kredit udáva informáciu o počte „nezjedených obedov“, ktoré ste už zaplatili, teda o súčte peňazí, ktoré ste na účet školskej jedálne poslali a do dnešného dňa „neminuli“. Sledovaním výšky kreditu môžete predísť zbytočným nedoplatkom.

Kredit sa Vám môže zobraziť:

A)    zelenou farbou – ak ste v pluse

B)     červenou farbou – ak máte nedoplatok

C)     ružovou farbou – ak sa suma, ktorú ste zaplatili, blíži k nule.

 

 

Ďakujeme, že sa stravujete v školskej jedálni a prajeme Vám dobrú chuť. J

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro