Školská jedáleň

Školská jedáleň pre žiakov prihlásených na dobrovoľné vyučovanie a učiteľov zapojených do prezenčnej výučby je v prevádzke od 1. júna 2020.

Pre ostatných (aj externých) stravníkov existuje možnosť odberu obedov cez výdajňu obedov v čase od 10.00 do 11.30 hod. Obedy si môžete objednať sami cez edupage alebo po dohode s pani vedúcou školskej jedálne.

Vaše nedoplatky či preplatky sledujte prosím cez svoje edupage konto (kliknite na dlaždicu: Komunikácia > Platby), nájdete tam prehľad predpisov na platby i prehľad zaplatených položiek.


Vážení rodičia a učitelia,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že o platbách v našej školskej jedálni budete mať odteraz podrobný prehľad prostredníctvom Vášho rodičovského konta na stránke edupage.

V záložke Platby sa Vám zobrazí rozpis predpisov na jednotlivé platby za každý mesiac.

Doteraz ste platili zálohové platby – priemerný mesačný poplatok:

A)    13 € pre 1. stupeň

B)     15 € pre 2. stupeň

C)     38 € pre žiakov gymnázia (žiaci gymnázia nedostávajú od štátu príspevok na stravu).

Ak máte zavedený na účet školskej jedálne trvalý príkaz, nemusíte ho meniť, môžete pokračovať v platení pôvodne nastaveného poplatku.

Novinkou je, že odteraz bude výška predpisu na platby priebežne automaticky prepočítavaná podľa množstva obedov, ktoré máte objednané v danom mesiaci.

Na obrázku môžete vidieť 6 predpisov na platbu pre stravníčku, ktorá sa stravuje od januára 2020. Doposiaľ Zaplatila 2-krát po 13 eur. Tieto dva poplatky pokryli výšku januárového a februárového predpisu na platbu a časť sumy z marcového predpisu. Do 10. marca tak stravníčka musí uhradiť už len 10,6 € (13,42 € – 2,82 € = 10,6 €). Ak na účet školskej jedálne poukáže opäť 13 €, 2,4 eura sa jej automaticky priradí k predpisu za apríl.

Ak by stravníčka počas mesiaca január napríklad na 5 dní ochorela a odhlásila sa na celý týždeň z obedov, jej predpis za daný mesiac by sa automaticky znížil o cenu piatich obedov a peniaze, ktoré stravníčka už zaplatila, by sa automaticky pripočítali k položke Zaplatené na predpise nasledujúcich mesiacov.

Upozornenia:

Aby sme sa vyhli zbytočným chybám pri priraďovaní platieb, prosíme Vás, aby ste si osvojili nasledovné usmernenia:

1.     platby za obedy je možné zaplatiť výlučne na číslo účtu Školskej jedálne, IBAN: SK71 5600 0000 0086 3054 5001.

2.     Do správy pre prijímateľa vpíšte, prosím, celé meno a triedu Vášho dieťaťa.

3.     Uveďte aj variabilný symbol. Je jedinečný pre každého žiaka našej školy a taktiež ho nájdete v záložke Platby cez edupage.

4.     Len pre ZŠ: Výška predpisu na platbu sa môže meniť aj v závislosti od počtu obedov:

A)    ktoré ste Vášmu dieťaťu zabudli včas odhlásiť,

B)    ktoré si Vaše dieťa neprevzalo,

C)     ktoré malo objednané v deň, keď nebolo aspoň jednu vyučovaciu hodinu v škole.

      Pri nesplnení niektorej z týchto požiadaviek strácate nárok na štátny príspevok na stravu vo výške 1.20 €.

      V prípade straty tohto príspevku sa Váš predpis automaticky navýši o danú sumu.


 

Kredit v školskej jedálni

Po načítaní jedálneho lístka sa Vám zobrazí informácia o Vašom aktuálnom kredite (na obrázku úplne dole):


Kredit udáva informáciu o počte „nezjedených obedov“, ktoré ste už zaplatili, teda o súčte peňazí, ktoré ste na účet školskej jedálne poslali a do dnešného dňa „neminuli“. Sledovaním výšky kreditu môžete predísť zbytočným nedoplatkom.

Kredit sa Vám môže zobraziť:

A)    zelenou farbou – ak ste v pluse

B)     červenou farbou – ak máte nedoplatok

C)     ružovou farbou – ak sa suma, ktorú ste zaplatili, blíži k nule.

 

 

Ďakujeme, že sa stravujete v školskej jedálni a prajeme Vám dobrú chuť. J

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro