Školská knižnica

Študenti našej školy si môžu v školskej knižnici vypožičať literatúru, ktorá môže napomôcť ich intelektuálnemu vzrastu. Knižnica disponuje viac ako 500 titulmi  rôzneho zamerania a stále sa rozrastá. Študenti v nej nájdu knihy z povinného čítania, duchovnú, vedeckú, dobrodružnú literatúru a časopisy.

 

V školskom roku 2014/2015 sa naša knižniča rozšírila okrem nových titulov aj o nové možnosti jej využitia. Okrem kníh je v nej k dispozícii aj počítač a nová kopírka, ktorú môže využívať každý s prideleným osobným ID kódom. Novinkou oproti minulým rokom je rozšírenie služieb knižnice - žiaci a študenti môžu knižnicu využívať aj ako čitáreň, herňu, klub.. (a tým aj zmysluplnejšie využiť voľný čas, ak čakajú napr. na krúžok, autobus...).

Nové knižky pribudli do našej knižnice aj vďaka daru z „Nadácie Tatra banky“, ktorá nám poskytla 500,- eur na realizáciu projektu „Kniha naša každodenná“. Aj touto cestou sa chceme poďakovať poskytovateľovi daru:

TBnadacia

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro