Školská telocvičňa a športové ihriská

V rámci školského areálu sa nachádza telocvičňa a športové ihriská, ktoré žiaci prevažne využívajú na telesnej výchove. V priestoroch budovy sú šatne a sprchy. 

Tieto priestory sú vo vyhradených hodinách prístupné širokej verejnosti.

Správca telocvične: Ivan Baláž

Podrobnejšie informácie na tel. čísle: 0904 457 482.

V areáli školy sa nachádza aj viacúčelové športové ihrisko.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro