Tretí školský bazár dobrej vôle

Radi by sme sa poďakovali všetkým ochotným darcom vecí aj kupujúcim, vďaka ktorým sa na Treťom školskom bazári dobrej vôle 15. a 18. 6. podarilo vyzbierať 947,89 eur.

Pán Boh zaplať, resp. vynahraď :-) Nepredané veci pôjdu do detského domova a sociálne slabším rodinám v Ružomberku. Z výťažku sa vybaví šk.kontajner potrebami pre deti podĺa potrieb ŠKD.

Galéria 43 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro