Učebne gymnázia

Okrem kmeňových a odborných učební majú študenti gymnázia k dispozícii gymnaziálnu klubovňu a školskú knižnicu.

Gymnaziálna klubovňa poskytuje v čase vyučovania tiché prostredie na štúdium a relax predovšetkým študentom 3. a 4. ročníka počas „voľných hodín v rozvrhu“, keď prebieha výučba voliteľných seminárov. Klubovňa je priestorom aj pre neformálne stretnutia študentov.

Galéria 15 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro