Učitelia

Karloveská 32

Lenka Šníderová

TU, MZ

Lucia Ondrejková

TU

Pavlína Nováková

TU

Irena Surmanová

TU

Ivana Murcková

TU

Viktória Doničová

TU

Alžbeta Straková

TU, PK

Martina Klieštiková

TU, Asistent VŠ

Samuel Murčo

TU

Margaréta Vašková

TU

Jana Dydňanská

TU

Daniela Lehocká

TU, PK

Miroslava Prepilková

TU

Mária Behrová

TU

Petra Pavelčáková

TU, PK

Monika Čerňanská

TU

Martina Hodosyová

TU

Zuzana Kopilová

TU

Zuzana Spáčilová

TU

Soňa Čižnárová

TU, PK

Mária Radičová

TU, PK

Mária Adamová

 

Katarína Babinská

PK

P. Jaroslav Cár

Páter

P. Róbert Gajderus

Páter

Mária Grichová

 

Miroslav Huntata

PK

Alexandra Jenčová

 

Anna Kišidajová

 

Iveta Lenčová

 

Lenka Lesňáková

 

sr. Klaudia Luptáková

 

Dagmar Lúčna

 

Andrea Molčányiová

PK

Anna Nemešová

 

Andrea Pizurová

 

Valentín Majerčák

TV

Viera Šutá

 

Monika Vaneková

 

Soňa Ďurinová

PK, ZRŠ II. st.

Jana Ertlová

PK, ZRŠ III. st.

Ján Horecký

Veternicová 20

Dana Macáková

TU

Veronika Gálová

TU

Mária Bačeková

TU, MZ

Mária Pastorková

TU

Martina Sedláková

TU

Katarína Pavlíková

TU

Šablatúrová Gabriela

TU

Ingrid Alföldyová

TU, ZRŠ I. st.

Sidónia Gudová

TU

Iveta Nehajová

TU

Veronika Ivančíková

 

ŠKD

Katarína Bojkovská

1.A

Lucia Grossová

1.B

Mária Nováková

1.C

Mária Sojková

2.B

Lenka Stanová Podstávková

2.C

Jana Miglierini

3.A, MZ

Adam Kordoš

3.B

Eva Horná

3.C

Viera Dvorčáková

3.D

Anna Kretíková

4.A

Dominika Horniaková

4.B

Katarína Kiškováčová

4.C

Lenka Bachárová

4.D

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro