Vedenie školy

Sekretariát v budove na Karloveskej 32 :

Pondelok, utorok,  streda, piatok od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Štvrtok od 7,30 do 16,00 hod.

 

Riaditeľ školy – Mgr. Ján Horecký

Pondelok, streda, štvrtok, piatok v budove na Karloveskej 32

Utorok v budove na Veternicovej 20

 

Zástupkyňa pre 1.stupeň PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD.  

Pondelok, utorok, streda, piatok v budove na Veternicovej 20

Štvrtok v budove na Karloveskej 32

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro