Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola sv. Františka z Assisi v Bratislave na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 42176182
DIČ: 2022959246
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 1735320851/0200

Kontaktná osoba

Kornel Maťko

Kontakt

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Karloveská 32
84104 Bratislava

tel.: +421265423686
mobil: 0903519148
e-mail: spravca@svfrantisek.sk
Internetová adresa URL: www.svfrantisek.sk

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro