Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

03.03.2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy sv Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava.

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro