Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka

1. kolo prijímacieho konania na štúdium na našom gymnáziu bolo úspešne ukončené. Uchádzači si môžu pozrieť svoje výsledky po prihlásení sa cez edupage.

V 1. kole prijímacieho konania bol prijatý maximálny počet 28 žiakov, určený VÚC BSK pre prijímacie konanie v tomto školskom roku. Pre ďalších záujemcov nemôžeme, žiaľ, organizovať 2. kolo prijímacieho konania; ďalší záujemcovia o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z Assisi môžu požiadať o prestup na našu školu od 1. 9. 2020.

Všetkým úspešným uchádzačom o štúdium srdečne blahoželáme.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro