Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia, 

dovoľujeme si vás informovať, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v budove našej školy na Veternicovej 20. Zápis detí sa uskutoční bez účasti detí, a to niekedy medzi 15. a 30. aprílom 2020. O konkrétnom termíne a presnej organizácii zápisu vás budeme informovať na našej webovej stránke. 

Zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti dieťaťa/detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Podmienky k zápisu:

  • K 1. 9. 2020 musí dieťa dovŕšiť 6 rokov (alebo viac, keď bol odklad školskej dochádzky).

Dokumenty potrebné k zápisu dieťaťa do našej školy:

  • Elektronicky vyplnená a vytlačená prihláška
    (link na vyplnenie prihlášky: svfrantisek.edupage.org/register/)
  • Žiadosť o odklad, prípadne predčasné zaškolenie (len v prípade potreby)
  • Rodný list (originál slúžiaci len k nahliadnutiu pri kontrole osobných
    údajov dieťaťa uvedených v dotazníku)

Vytlačenú a podpísanú prihlášku obomi rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa prineste na zápis. V prípade, ak nemáte možnosť tlače, bude tlačivo prihlášky vytlačené na zápise. Ak rodič/zákonný zástupca nemá možnosť vyplnenia prihlášky v elektronickej forme, bude na zápise k dispozícii aj papierová forma prihlášky. Bez podpisu obidvoch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa nie je prihláška právoplatná.  Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne a dôsledne dodržiavali dĺžne a mäkčene). Overenie údajov poskytnutých rodičmi/zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského roka. 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ingrid Alföldyová, ZRŠ pre 1. stupeň ZŠ

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro