Zápis do 1. ročníka ZŠ

Informácie o forme zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ sv. Františka z Assisi

 

1.   Podľa usmernenia ministra školstva B. Gröhlinga bude tento rok zápis detí na školskú dochádzku bez fyzickej prítomností detí – iba prostredníctvom administrovania prihlášky k zápisu dieťaťa.

2.   Prihlášku môžete vyplniť elektronicky, priamo na našej edupage webovej stránke https://svfrantisek.edupage.org/register/. Tento spôsob preferujeme.


3.  
Po vyplnení prihlášky dostanete jej kód, pomocou ktorého si viete Vašu vyplnenú prihlášku stiahnuť a uložiť vo svojom zariadení.


4.  
Ak ste nezvolili možnosť podľa bodu 2, tak si môžete formulár prihlášky aj stiahnuť, vyplniť ju offline alebo ručne – a vyplnenú prihlášku doručíte do školy e-mailom na adresu alfoldyova.ingrid@svfrantisek.sk, slovenskou poštou alebo osobne do našej poštovej schránky na Karloveskej 32 – link na stiahnutie formulára prihlášky (vo formáte pdf).


5.  
V prípade, ak máte ťažkosti s vyplnením formulára elektronicky alebo s jeho stiahnutím, formulár prihlášky si môžete vyzdvihnúť osobne v budove našej školy na Veternicovej 20 – termín si dohodnete  e-mailom na adrese chmelikova.dana@svfrantisek.sk. Následne formulár doma vyplníte a doručíte späť do školy poštou alebo osobne do našej poštovej schránky na Karloveskej 32.


6.  
Ak vo formulári prihlášky nenájdete bod, ktorý by Vám umožnil uviesť špecifické okolnosti a situáciu Vášho dieťaťa, resp. jeho potreby alebo naopak Vy sa chcete niečo spýtať nás, dohodnúť sa alebo poradiť – na konci dotazníka nájdete voľné pole pre akúkoľvek Vašu poznámku.

 

Informácie o termínoch zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ sv. Františka z Assisi

 

7.   Prihlášku môžete elektronicky vyplniť a pohodlne elektronicky odoslať od teraz do 30.4.2020.


8.  
Formulár prihlášky si môžete osobne vyzdvihnúť na Veternicovej 20 od 20.4.2020 (podľa bodu 5).


9.  
Formulár stiahnutej prihlášky vyplnenej offline alebo v papierovej podobe je potrebné doručiť e-mailom alebo fyzicky do školy do 30.4.2020.


10.  
Do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania môžete byť zavolaní k overeniu alebo doplneniu Vami zadaných údajov.


11.  
Rozhodnutia o prijatí budú v prípade úplnosti požadovaných dokumentov vydané do 30.6.2020.


12.  
V prípade neúplnosti požadovaných dokumentov bude rozhodnuté o prijímaní detí do 6 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Informácie o požadovaných dokumentoch k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ sv. Františka z Assisi

 

13.   K zápisu dieťaťa, pre ktoré nežiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo o jeho predčasné zaškolenie a súčasne dieťa nemá žiadne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, potrebujete len vyplniť prihlášku dieťaťa k zápisu do 1. ročníka ZŠ podľa vyššie uvedených bodov.


14.  
K zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ste povinní uviesť túto skutočnosť v poznámke vo formulári prihlášky dieťaťa. Do 4 týždňov od skončenia prerušenia školského vyučovania doručíte škole vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


15.  
K zápisu dieťaťa, pre ktoré požadujete odklad povinnej školskej dochádzky alebo naopak jeho predčasné zaškolenie, uvediete tieto skutočnosti v prihláške dieťaťa a zároveň doručíte do školy príslušnú žiadosť a to alebo e-mailom na adresu alfoldyova.ingrid@svfrantisek.sk, alebo slovenskou poštou prípadne osobne do našej poštovej schránky na Karloveskej 32. Formuláre príslušných žiadostí sú na našej web stránke, tu:  https://www.svfrantisek.sk/zapis-do-1-rocnika-zs.


Do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania doručíte škole vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast resp. s odporučením materskej školy dieťaťa.Prijímacie talentové skúšky na nový školský rok 2020/2021 do Základnej umeleckej školy sv. Cecílie. Bližšie informácie nájdete tu: https://zusc.edupage.org/a/prijimacie-skusky  

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro