Židovské komunitné múzeum

30.09.2019

Žiaci 2. G sa v septembri zapojili do vzdelávacieho programu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave. Program má 4 vzájomne prepojené časti a vedie ho tím zo Židovského komunitného múzea. Po úvodnom dvojhodinovom seminári v triede sme navštívili Židovskú synagógu, kde mali študenti možnosť v skupinách „objavovať“ exponáty a pomocou katalógu i v diskusii lektorom zisťovať informácie o tom, čo ich zaujalo. Ďalšie stretnutie sa konalo v pamätníku Chatama Sofera. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože väčšina študentov sa na miesto, kde je slávny bratislavský rodák pochovaný, dostala po prvýkrát v živote. Po domácej príprave potom na poslednom stretnutí študenti v dialógoch alebo krátkych scénkach predstavili spolužiakom predmet, ktorý ich najviac zaujal a mali si možnosť vyskúšať prezentačné schopnosti a uplatniť rovesnícke vzdelávanie. Lektorka potom vyzdvihla silné stránky prezentácie ale upozornila aj na slabiny, ktorých by sa v budúcnosti mali vyvarovať. 

Ďakujeme, bola to skvelá skúsenosť.  

A Straková

Galéria 3 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro