Zvonenie na vyučovanie

V školskom roku 2018/2019 budú vyučovacie hodiny prebiehať v tomto časovom harmonograme:
 

Zvonenie na vyučovanie: Karloveská 32 Veternicova 20
1. vyučovacia hodina 08:00 - 08:45 08:15 - 09:00
2. vyučovacia hodina 08:55 - 09:40 09:10 - 09:55
3. vyučovacia hodina 09:50 - 10:35 10:05 - 10:50
4. vyučovacia hodina 10:55 - 11:40 11:10 - 11:55
5. vyučovacia hodina 11:50 - 12:35 12:05 - 12:50
6. vyučovacia hodina 12:45 - 13:30  
7. vyučovacia hodina 14:00 - 14:45  
8.vyučovacia hodina 14:50 - 15:35  

 

Žiak je povinný prísť do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania.

Žiaci 2. stupňa ZŠ a Gymnázia sú povinní pri príchode do školy elektronicky (čipom) prihlásiť svoj príchod. Elektronicky sa registrujú aj všetci žiaci na V20.

Prvá vyučovacia hodina začína spravidla modlitbou.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro